top of page

Sipòtè nou yo

Alice+Willard+Dorr+Foundation.png
ENT-0679_1200x630-01.jpeg
DCU For Kids.png
Noonan-900x675.png
Foundation for MetroWest Youth in Philanthropy.png
PUT FIRST Middlesex Savings Bank.png
Screen Shot 2022-09-02 at 12.19.09 PM.png
RTC-white.gif
Waltham Rotary Club.png
City of Waltham.png
watertown savings bank.png
Waltham Cultural Council.png

Mèsi A Tout Donatè Nou yo!

Nou apresye anpil vil Waltham, DCU For Kids, MetroWest Foundation, Middlesex Savings Bank, Waltham Cultural Council and Youth and Philanthropy pou kontribisyon jenere yo ki rann sa nou fè posib.

 

Nou rekonesan anpil tou pou donatè endividyèl nou yo ki reprezante yon sous finansman enpòtan pou opere pwogram nou yo. Anjeneral, don yo fèt kòm evènman yon sèl, pandan "Giving Tuesday" an Novanm nan, oswa pandan rasanbleman anyèl nou an (se te yon kanpay vityèl nan FY20 ak FY21 akòz Covid-19).

Mèsi pou patnè nou yo!

Vil Waltham ak Waltham Housing Authority se chanpyon Sant Kominotè Prospect Hill, epi yo bay espas ki nesesè pou opere pwogram nou yo.

 

Nou gen chans genyen patenarya solid ak Bentley University ak Brandeis University ki dedye plizyè santèn volontè inivèsite chak ane pou bay sipò gratis youn-a-one pou patisipan nou yo. Volontè sa yo kontribye plizyè milye èdtan sèvis pou ede planifye ak egzekite pwogram nou yo.  

 

Nou gen patnè enkwayab k ap fè bagay etonan nan kominote a. Nou rekonesan anpil pou mete tèt ansanm ak yo pou bay moun ki abite nan Prospect Hill Terrace atik ak sèvis gratis epi aksesib. Gen kèk ki nan lis anba a:

  • Mèsi a Dignity Matters paske w bay ase pwodwi ijyèn pou fanm ak soutyen espò pou sipòte tout fanm ki gen règ nan kominote a.

  • Mèsi a Waltham Fields pou òganize konkou manje ak lòt evènman lokalman pou rezidan yo.

  • Mèsi a Healthy Waltham paske w fè patenarya avèk nou pou ofri pwogram edikatif enteresan ak enteresan sou kwit manje ak nitrisyon nan pwogram apre lekòl la ak jou kominotè yo pandan ane yo.

  • Mèsi a Pelmeds Pharmacy nan Waltham pou patenarya yo nan òganize yon klinik vaksen kont COVID-19 nan mwa jen ak jiyè gratis pou òganizasyon nou an oswa rezidan yo. 

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page