top of page

Sipòtè nou yo

This page will be updated regularly to reflect current resources available to Prospect Hill Terrace families.

Sante  

Legal

Kominote

Edikasyon

Jèn

  •   Fun Brain - yon sit entènèt ki ofri jwèt, pezeul, liv gratis sou entènèt, ak èd matematik 

  • Khan Academy - yon sit entènèt ki gen kou edikatif, èd, ak konsèy pou plis konprann yon sijè lekòl

  • Kou aksidan - plis pase 32 kou sou yon gran varyete sijè, tankou chimi òganik, literati, istwa mondyal, byoloji, filozofi, teyat, ekoloji, ak anpil lòt! 

  • Ann Prepare - yon pwogram yo ofri nan Boston ki konsantre sou ede adolesan yo ak pwosesis aplikasyon pou kolèj ak tès ofisyèl yo tankou SAT ak ACT.

Granmoun

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page